JS 601 WF Supra CV จานใบเลื่อยจิ๊กซอ, ปลายเรียว สำหรับ ไม้ก่อสร้าง, ไม้เนื้ออ่อน, แผ่นไม้อัด, แผ่นกั้น, แผ่นไม้อัด, Multiplex boards, MDF

ตัดตรง
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
วัสดุ
ไม้ก่อสร้าง
ไม้เนื้ออ่อน
แผ่นไม้อัด
แผ่นกั้น
แผ่นไม้อัด
Multiplex boards
MDF
การใช้งาน
Woodworking craft
ข้อดี: ตัดไม้และวัสดุที่ทำมาจากไม้แบบตรงโดยให้รอยตัดที่เรียบเป็นอย่างมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความหนา/มม. ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.45
ความหนา
130
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
110
ความยาวประสิทธิผล
10
ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.45
ความหนา
100
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
75
ความยาวประสิทธิผล
10
ฟันต่อนิ้ว