JS 601 WQ Supra CV จานใบเลื่อยจิ๊กซอ, ปลายเรียว สำหรับ ไม้เนื้ออ่อน, ไม้ก่อสร้าง, แผ่นไม้อัด, แผ่นกั้น, แผ่นไม้อัด, Multiplex boards, MDF

ใหม่
การตัดที่สะอาดเรียบร้อย
การตัดที่รวดเร็วขึ้น ตัดตรง
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
วัสดุ
ไม้เนื้ออ่อน
ไม้ก่อสร้าง
แผ่นไม้อัด
แผ่นกั้น
แผ่นไม้อัด
Multiplex boards
MDF
การใช้งาน
Woodworking craft
ข้อดี: ตัดไม้และวัสดุที่ทำมาจากไม้แบบตรงได้รวดเร็วและให้รอยตัดที่เรียบเป็นอย่างมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความหนา/มม. ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.45
ความหนา
115
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
95
ความยาวประสิทธิผล
6
ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.45
ความหนา
100
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
75
ความยาวประสิทธิผล
6
ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.45
ความหนา
115
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
90
ความยาวประสิทธิผล
8
ฟันต่อนิ้ว