JS 661 WF Supra CV จานใบเลื่อยจิ๊กซอ, ปลายเรียว สำหรับ ไม้เนื้ออ่อน, ไม้ก่อสร้าง, แผงเคลือบ, ท็อปครัว, แผ่นไม้อัด, Multiplex boards

ใหม่
ฟันเลื่อยแบบดันออก
ฟันเลื่อยแบบดันออก ป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยแกว่ง การตัดที่สะอาดเรียบร้อย
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
วัสดุ
ไม้เนื้ออ่อน
ไม้ก่อสร้าง
แผงเคลือบ
ท็อปครัว
แผ่นไม้อัด
Multiplex boards
การใช้งาน
Woodworking craft
ผู้ผลิตตู้กับข้าว
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ข้อดี: ตัดไม้และวัสดุที่ทำมาจากไม้โดยเฉพาะแผ่นไม้เคลือบและท็อปครัวแบบตรงโดยให้รอยตัดที่เรียบเป็นอย่างมาก มีรอยหยักฟันเลื่อยที่ส่วนท้ายทำให้ขอบของด้านที่มองเห็นได้มีรอยตัดที่เรียบ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความหนา/มม. ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.45
ความหนา
100
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
75
ความยาวประสิทธิผล
10
ฟันต่อนิ้ว