JS 901 WQ Special BI - จานใบเลื่อยจิ๊กซอโลหะ, ปลายเรียว สำหรับ ไม้เนื้อแข็ง, แผง HPL, แผ่นไม้อัด, แผ่นกั้น, แผ่นไม้อัด

การตัดที่รวดเร็วขึ้น การตัดที่สะอาดเรียบร้อย
คุณสมบัติ
ระดับ Special
วัสดุ
ไม้เนื้อแข็ง
แผง HPL
แผ่นไม้อัด
แผ่นกั้น
แผ่นไม้อัด
การใช้งาน
Woodworking craft
ผู้ผลิตตู้กับข้าว
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ข้อดี: ตัดวัสดุเนื้อแข็งอย่างไม้เนื้อแข็ง ลามิเนต และแผ่น HPL แบบตรงโดยให้รอยตัดที่เรียบได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นใบเลื่อยชนิด Bi-metal
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความหนา/มม. ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.27
ความหนา
100
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
Bi-metal
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
75
ความยาวประสิทธิผล
6
ฟันต่อนิ้ว