JS 981 WA Special CV จานใบเลื่อยจิ๊กซอ, ปลายเรียว สำหรับ ไม้เนื้ออ่อน, ไม้ก่อสร้าง, ท็อปครัว, แผ่นกั้น, แผ่นไม้อัด, Multiplex boards, MDF

ปรับตามมุมได้แม่นยำ การตัดที่รวดเร็วขึ้น ใบเลื่อยหัวเพชร ใบเลื่อยแข็งแรงเป็นพิเศษ ตัดตรง
คุณสมบัติ
ระดับ Special
วัสดุ
ไม้เนื้ออ่อน
ไม้ก่อสร้าง
ท็อปครัว
แผ่นกั้น
แผ่นไม้อัด
Multiplex boards
MDF
การใช้งาน
Woodworking craft
ผู้ผลิตตู้กับข้าว
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ข้อดี: ตัดไม้และวัสดุที่ทำมาจากไม้แบบตรงได้อย่างรวดเร็วและให้รอยตัดที่เรียบเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกราวด์รูปทรงฟันเลื่อยแบบพิเศษบนใบเลื่อยทั้งสามด้านจึงทำให้รอยตัดมีความเรียบเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นใบเลื่อยที่แข็งแรงเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการตัดเป็นมุมที่แม่นยำ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความหนา/มม. ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.7
ความหนา
130
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
105
ความยาวประสิทธิผล
9
ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.7
ความหนา
170
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
145
ความยาวประสิทธิผล
9
ฟันต่อนิ้ว
8
ความกว้าง
1.7
ความหนา
100
ความยาว
T-shaft
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, tapered
รูปร่างของโครงสร้าง
75
ความยาวประสิทธิผล
9
ฟันต่อนิ้ว