RS 902 WQ Special CV - จานใบเลื่อยชักและฟันเอียง สำหรับ ไม้เนื้ออ่อน, ไม้ก่อสร้าง, กรีนวูด, ฟืน

ฟันเลื่อยแบบผสม การตัดที่รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติ
ระดับ Special
วัสดุ
ไม้เนื้ออ่อน
ไม้ก่อสร้าง
กรีนวูด
ฟืน
การใช้งาน
Demolition company
Fitters
Maintenance
Woodworking craft
ข้อดี: ใบเลื่อยยาวพร้อมฟันเลื่อยหยาบแบบพิเศษ เหมาะสำหรับไม้เนื้ออ่อน ไม้ที่เพิ่งตัดใหม่หรือไม้ฟืนเป็นอย่างยิ่ง ตัดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ติดกิ่งไม้และท่อนไม้ที่หนากว่า
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความหนา/มม. ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม.
19
ความกว้าง
1.2
ความหนา
240
ความยาว
เพลาสากล ½"
ตัวรองรับ
ครอมวานาเดียม
โครงสร้าง
Crossground, set
รูปร่างของโครงสร้าง
210
ความยาวประสิทธิผล