RS 953 AQ Special Bi- ใบเลื่อยชักแบบกลึงจากโลหะและฟันเอีย สำหรับ ไม้กับตะปู, แผ่นไม้อัด, พลาสติกเสริมไฟเบอร์, อีพ็อกซี่เรซิ่น

การตัดหยาบแบบขวาง การตัดที่รวดเร็วขึ้น การตัดหยาบแบบโค้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Special
วัสดุ
ไม้กับตะปู
แผ่นไม้อัด
พลาสติกเสริมไฟเบอร์
อีพ็อกซี่เรซิ่น
การใช้งาน
Demolition company
Fitters
Maintenance
ร้านช่างทำกุญแจ
ข้อดี: ใบเลื่อยชนิด Bi-metal อเนกประสงค์สำหรับไม้ ไม้ที่มีโลหะ (ตะปู สกรู ข้อต่อ) และพลาสติก เหมาะสำหรับการรื้อถอนและการปรับปรุงอาคารเก่า โดยตัดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการตัดโค้งแบบหยาบด้วย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความหนา/มม. ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. ฟันต่อนิ้ว
19
ความกว้าง
1.27
ความหนา
230
ความยาว
เพลาสากล ½"
ตัวรองรับ
Bi-metal
โครงสร้าง
Milled, set
รูปร่างของโครงสร้าง
210
ความยาวประสิทธิผล
6
ฟันต่อนิ้ว
19
ความกว้าง
1.27
ความหนา
150
ความยาว
เพลาสากล ½"
ตัวรองรับ
Bi-metal
โครงสร้าง
Milled, set
รูปร่างของโครงสร้าง
130
ความยาวประสิทธิผล
6
ฟันต่อนิ้ว