ผ้าทรายสายพาน

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

 • โลหะอเนกประสงค์
 • ไม้และวัสดุที่ทำจากไม้
 • สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
 • เหล็กกล้า
 • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
 • พลาสติก
 • เหล็กสแตนเลส
 • แก้ว
 • อะลูมิเนียม
 • ไทเทเนียม
 • หนัง
 • วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์