ใบตัดเพชร

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

 • แผ่นกระเบื้อง
 • ดินทนไฟ
 • แกรนิต
 • หินชนวน
 • ปูนเม็ด
 • คอนกรีต
 • คอนกรีตมวลเบา
 • คอนกรีตเติมฟองอากาศ
 • กระเบื้องมุงหลังคา/ดิน
 • งานก่อกำแพง/อิฐมอญ
 • หินทรายสีขาวทึบ
 • อิฐทนไฟ
 • ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
 • ยางแอสฟัลต์
 • ชั้นเคลือบอีพ็อกซี่