จานทรายไฟเบอร์

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

  • เหล็กกล้า
  • เหล็กสแตนเลส
  • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก