ดอกเจียรคาร์ไบด์

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

  • เหล็กก่อสร้าง
  • โลหะที่ไม่ใช่เหล็กแบบอ่อน
  • โลหะที่ไม่ใช่เหล็กแบบแข็ง
  • วัสดุที่กันความร้อนสูง
  • เหล็กหลอม
  • พลาสติก