ใบเจียร Kronenflex®

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

 • เหล็กกล้า
 • เหล็กชุบแข็ง
 • เหล็กสำหรับเครื่องมือ
 • เหล็กสแตนเลส
 • เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง
 • เหล็กที่ทนสนิมและกรด
 • อะลูมิเนียม
 • ทองแดง
 • ทองเหลือง
 • การหล่อขึ้นรูปซิงค์
 • เหล็กหลอม
 • หิน/คอนกรีต