ใบตัด Kronenflex®

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

 • เหล็กกล้า
 • เหล็กสแตนเลส
 • เหล็กก่อสร้าง
 • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
 • วัสดุในการหลอม
 • หิน
 • พลาสติก
 • วัสดุที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์
 • วัสดุของแข็ง
 • ท่อ
 • เหล็กแบน
 • ดีบุก