จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

  • โลหะอเนกประสงค์
  • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
  • เหล็กสแตนเลส
  • เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง
  • สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด