ผ้าทรายม้วน

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

  • โลหะอเนกประสงค์
  • ไม้ สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
  • เหล็กกล้า
  • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
  • พลาสติก
  • เหล็กสแตนเลส
  • แก้ว