ล้อผ้าทราย

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

  • สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด
  • ไม้
  • พลาสติก
  • โลหะอเนกประสงค์
  • เหล็กกล้า
  • เหล็กสแตนเลส