จานทรายซ้อน

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

  • โลหะอเนกประสงค์
  • เหล็กกล้า
  • เหล็กสแตนเลส
  • เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง
  • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
  • อะลูมิเนียม
  • สี
  • น้ำยาขัดเงา
  • พลาสติก
  • ไม้