จานทรายซ้อน

ภาพรวมของข้อดี

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

  • โลหะอเนกประสงค์
  • เหล็กกล้า
  • เหล็กสแตนเลส

  • เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง

  • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
  • อะลูมิเนียม
  • สี
  • น้ำยาขัดเงา

  • พลาสติก
  • ไม้