แปรงขัด

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
แปรงขัด
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
รูเจาะ/มม.
ความยาวประสิทธิผล
ความยาวของสาย
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
จำนวน ขด
วัสดุของสาย
จำนวน แถว