BH 600 แปรงด้ามไม้ขนาดมือจับ สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ใหม่
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
ประโยชน์: แปรงด้ามไม้ขนาดมือจับสำหรับใช้ขจัดสนิม สิ่งสกปรก และสีทา
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. จำนวน แถว ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม. หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
2
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0,35
ความหนาของสาย
358361
หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
5
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0,35
ความหนาของสาย
358363
หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
4
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0,35
ความหนาของสาย
358365
หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0,3
ความหนาของสาย
358368
หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
4
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0,3
ความหนาของสาย
358370
หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
ทองเหลือง
วัสดุของสาย
0,35
ความหนาของสาย
358371
หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
4
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
ทองเหลือง
วัสดุของสาย
0,35
ความหนาของสาย
358374
หมายเลขสินค้า
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0,35
ความหนาของสาย
358376
หมายเลขสินค้า