BH 600 แปรงด้ามไม้ขนาดมือจับ สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ใหม่
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: แปรงด้ามไม้ขนาดมือจับสำหรับใช้ขจัดสนิม สิ่งสกปรก และสีทา
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. จำนวน แถว ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
2
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
5
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
4
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
4
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
ทองเหลือง
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
4
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
ทองเหลือง
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
290
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลื่น
โครงสร้าง
125
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย