BHP 600 แปรงด้ามพลาสติกขนาดมือจับ สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ด้ามจับที่สบายมือทำมาจากพลาสติกและมีรูปร่างอิงจากสรีรศาสตร์ - การออกแบบลวดให้เป็นลอนเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม หรือโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเฟอร์รัส
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
265
ความยาว
เครื่องกรอทำจากพลาสติก
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
140
ความยาวประสิทธิผล
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
265
ความยาว
เครื่องกรอทำจากพลาสติก
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
140
ความยาวประสิทธิผล
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
265
ความยาว
เครื่องกรอทำจากพลาสติก
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
140
ความยาวประสิทธิผล
25
ความยาวของสาย
ทองเหลือง
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย