BHP 600 แปรงด้ามพลาสติกขนาดมือจับ สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ด้ามจับที่สบายมือทำมาจากพลาสติกและมีรูปร่างอิงจากสรีรศาสตร์ - การออกแบบลวดให้เป็นลอนเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม หรือโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเฟอร์รัส