BHZ 600 แปรงขัดหัวเทียน สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ขนแปรงที่ทำจากทองเหลืองหรือเหล็กกล้าไร้สนิมที่เผาและรีดจนอ่อนตัวเหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องการความละเอียด - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องเบามือ เช่น หัวเทียบหรืออิเล็กโทรด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความยาว/มม. ตัวรองรับ โครงสร้าง ความยาวประสิทธิผล/มม. จำนวน แถว ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
145
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
45
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
17
ความยาวของสาย
ทองเหลือง
วัสดุของสาย
0.17
ความหนาของสาย
145
ความยาว
wooden handle
ตัวรองรับ
ลูกฟูก
โครงสร้าง
45
ความยาวประสิทธิผล
3
จำนวน แถว
17
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.17
ความหนาของสาย