BK 600 Z แปรงสำหรับมุมเอียงแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น บริเวณมุมหรือพื้นที่ลาดเอียง - ความสามารถในการขัดสูงเนื่องจากการออกแบบลวดให้เป็นเกลียว - สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดกว้างได้อย่างยอดเยี่ยม - ขจัดได้ทั้งสะเก็ด สนิม สีทา สแลก และอื่นๆ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. ตัวรองรับ RPM สูงสุด โครงสร้าง จำนวน แถว จำนวน ขด ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
18
จำนวน ขด
20
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
18
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
20
จำนวน ขด
20
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
20
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย