BK 600 Z แปรงสำหรับมุมเอียงแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น บริเวณมุมหรือพื้นที่ลาดเอียง - ความสามารถในการขัดสูงเนื่องจากการออกแบบลวดให้เป็นเกลียว - สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดกว้างได้อย่างยอดเยี่ยม - ขจัดได้ทั้งสะเก็ด สนิม สีทา สแลก และอื่นๆ