BPS 600 W แปรงพู่กันแบบลวดลอนพร้อมด้าม สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: สำหรับการขึ้นรูปและขจัดครีบคมในช่องหรือในท่อที่ต้องการความละเอียด - เหมาะสำหรับการใช้งานและการทำความสะอาดแม่พิมพ์และชิ้นส่วนสำหรับการหล่อเทลงแบบ - เป็นเครื่องมือแบบปรับเปลี่ยนได้ที่นุ่มมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
25
เส้นผ่าศูนย์กลาง
75
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
75
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
12
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
12
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
25
เส้นผ่าศูนย์กลาง
75
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
75
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย