BPS 600 W แปรงพู่กันแบบลวดลอนพร้อมด้าม สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: สำหรับการขึ้นรูปและขจัดครีบคมในช่องหรือในท่อที่ต้องการความละเอียด - เหมาะสำหรับการใช้งานและการทำความสะอาดแม่พิมพ์และชิ้นส่วนสำหรับการหล่อเทลงแบบ - เป็นเครื่องมือแบบปรับเปลี่ยนได้ที่นุ่มมาก