BPS 600 Z แปรงพู่กันแบบลวดเกลียวพร้อมด้าม สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ขนาดเส้นทางศูนย์กลางของเครื่องมือจะเปลี่ยนไปตามความเร็วในการหมุน - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานบริเวณช่องหรือพื้นผิวด้านในของท่อ - ประสิทธิภาพการขัดสูงจากการออกแบบลวดให้เป็นเกลียว
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง จำนวน แถว จำนวน ขด ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
19
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
6
จำนวน ขด
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
19
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
6
จำนวน ขด
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
22
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
8
จำนวน ขด
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
22
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
8
จำนวน ขด
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
72
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
12
จำนวน ขด
25
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
72
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
12
จำนวน ขด
25
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย