BR 600 W Wheel brush, crimped wire สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: เหมาะสำหรับการขัดและกำจัดเศษวัสดุแบบต่ำถึงปานกลางบนส่วนคมตัด ท่อ หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก - สำหรับใช้กับเครื่องจักรชนิดอยู่กับที่ - ใช้แท่นตัดที่มีความหนาแน่นสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น - รวมชุดอะแดปเตอร์สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12.7 มม. 16 มม. 19 มม. 22.2 มม. 25.4 มม
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
32
รูเจาะ
6,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
30
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
32
รูเจาะ
6,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
42
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
32
รูเจาะ
4,500
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
45
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
32
รูเจาะ
6,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
30
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
32
รูเจาะ
6,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
42
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
32
รูเจาะ
4,500
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
45
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย