BR 600 Z แปรงล้อแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: แปรงล้อสำหรับก่อนและหลังเชื่อมรอยต่อ - สำหรับการขจัดสะเก็ด สนิม และสแลกที่ออกยาก - สำหรับการขัดและลบคมชิ้นงานที่ต้องใช้แรงมาก