BR 600 Z แปรงล้อแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: แปรงล้อสำหรับก่อนและหลังเชื่อมรอยต่อ - สำหรับการขจัดสะเก็ด สนิม และสแลกที่ออกยาก - สำหรับการขัดและลบคมชิ้นงานที่ต้องใช้แรงมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง จำนวน แถว จำนวน ขด ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
20
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
24
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
9,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
30
จำนวน ขด
42
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
20
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
24
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
9,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
30
จำนวน ขด
42
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย