BRP 600 Z แปรงสำหรับท่อแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การก่อสร้างสายท่อ
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
ประโยชน์: เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อมแบบ U/V ในท่อ ระบบท่อ และการสร้างตู้คอนเทนเนอร์ - เนื่องจากมีความกว้างโดยรวมที่ค่อนข้างบางจึงเหมาะกับการทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากอีกด้วย (เช่นรอยเชื่อมมุมบริเวณฐานหรือมุมในที่แคบ) - ทำความสะอาดรอยต่อการเชื่อมที่เกิดจากการเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน