BRP 600 Z แปรงสำหรับท่อแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การก่อสร้างสายท่อ
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
ประโยชน์: เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อมแบบ U/V ในท่อ ระบบท่อ และการสร้างตู้คอนเทนเนอร์ - เนื่องจากมีความกว้างโดยรวมที่ค่อนข้างบางจึงเหมาะกับการทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากอีกด้วย (เช่นรอยเชื่อมมุมบริเวณฐานหรือมุมในที่แคบ) - ทำความสะอาดรอยต่อการเชื่อมที่เกิดจากการเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง จำนวน แถว จำนวน ขด ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
15,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
32
จำนวน ขด
28
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
36
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
9,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
48
จำนวน ขด
42
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
36
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย