BRS 600 W แปรงล้อแบบลวดลอนพร้อมด้าม สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: การออกแบบลวดให้เป็นลอนเหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ต้องเบามือบริเวณพื้นผิวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง - เหมาะอย่างมากสำหรับส่วนประกอบที่ทำความสะอาดยาก เช่น แนวเชื่อม ขอบหน้าแปลน - ขัดได้เป็นอย่างดีแม้กับชิ้นงานที่ผ่านการตัดให้เป็นรูปทรงแล้วก็ตาม
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความกว้าง
40
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
6
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.2
ความหนาของสาย
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความกว้าง
40
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
11
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.2
ความหนาของสาย
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความกว้าง
40
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
13
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
44
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
18
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
70
เส้นผ่าศูนย์กลาง
16
ความกว้าง
48
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
20
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความกว้าง
40
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
6
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.2
ความหนาของสาย
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความกว้าง
40
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
11
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.2
ความหนาของสาย
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความกว้าง
40
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
13
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
44
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
18
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
70
เส้นผ่าศูนย์กลาง
16
ความกว้าง
48
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
20
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย