BRS 600 W แปรงล้อแบบลวดลอนพร้อมด้าม สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: การออกแบบลวดให้เป็นลอนเหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ต้องเบามือบริเวณพื้นผิวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง - เหมาะอย่างมากสำหรับส่วนประกอบที่ทำความสะอาดยาก เช่น แนวเชื่อม ขอบหน้าแปลน - ขัดได้เป็นอย่างดีแม้กับชิ้นงานที่ผ่านการตัดให้เป็นรูปทรงแล้วก็ตาม