BRS 600 Z แปรงล้อแบบลวดเกลียวพร้อมด้าม สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: การออกแบบลวดให้เป็นเกลียวเหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องใช้แรงและใช้งานมาอย่างยาวนาน - ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ร่อง ราง และแอ่ง - ลบคมของขอบตัด และขจัดสะเก็ด สีทา สแลก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง จำนวน แถว จำนวน ขด ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
75
เส้นผ่าศูนย์กลาง
12
ความกว้าง
37
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
25,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
15
จำนวน ขด
19
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
75
เส้นผ่าศูนย์กลาง
12
ความกว้าง
37
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
25,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
15
จำนวน ขด
19
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย