BT 600 W แปรงรูปถ้วยแบบลวดลอน สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและปัดกวาดพื้นผิวที่ไม่เสมอกันหรือที่ผ่านการตัดให้เป็นทรง เช่น เหล็กแผ่นลาย - สำหรับงาขัดที่ต้องใช้แรงระดับปานกลาง การขัดสนิมและขจัดสีทา สิ่งเจือปน และสีตกค้าง - งานที่ใช้วัสดุน้อย - สำหรับใช้งานกับโลหะแผ่นที่บางมาก ๆ เช่น โรงงานรถยนต์และบริษัทซ่อมบำรุงบ้าน