BT 600 W แปรงรูปถ้วยแบบลวดลอน สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและปัดกวาดพื้นผิวที่ไม่เสมอกันหรือที่ผ่านการตัดให้เป็นทรง เช่น เหล็กแผ่นลาย - สำหรับงาขัดที่ต้องใช้แรงระดับปานกลาง การขัดสนิมและขจัดสีทา สิ่งเจือปน และสีตกค้าง - งานที่ใช้วัสดุน้อย - สำหรับใช้งานกับโลหะแผ่นที่บางมาก ๆ เช่น โรงงานรถยนต์และบริษัทซ่อมบำรุงบ้าน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ตัวรองรับ RPM สูงสุด โครงสร้าง ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
80
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
8,500
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
24
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
65
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
21
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
80
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
8,500
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
24
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
8,500
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
27
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
65
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
21
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย