BT 600 Z แปรงรูปถ้วยแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: สำหรับงานขัดบนพื้นผิวราบกว้างที่ต้องใช้แรงมาก - ใช้สำหรับเตรียมพื้นผิวโลหะก่อนเคลือบเงา - การออกแบบลวดให้เป็นเกลียวเสมอกันทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและขจัดสแลก สนิม สะเก็ด และเศษคอนกรีต