BT 600 Z แปรงรูปถ้วยแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: สำหรับงานขัดบนพื้นผิวราบกว้างที่ต้องใช้แรงมาก - ใช้สำหรับเตรียมพื้นผิวโลหะก่อนเคลือบเงา - การออกแบบลวดให้เป็นเกลียวเสมอกันทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและขจัดสแลก สนิม สะเก็ด และเศษคอนกรีต
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ตัวรองรับ RPM สูงสุด โครงสร้าง จำนวน แถว จำนวน ขด ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
65
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
18
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.35
ความหนาของสาย
65
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
18
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
80
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
8,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
20
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
8,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
22
จำนวน ขด
27
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
65
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
18
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย