BTS 600 W แปรงรูปถ้วยแบบลวดลอนพร้อมด้าม สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
ประโยชน์: เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีขนาดเล็กและกลาง - ลวดแบบลอนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปหรือเตรียมพื้นผิวของเหล็กกล้าหรือเหล็กหล้าไร้สนิม - ใช้ขจัดสีทา สนิม และสะเก็ดต่าง ๆ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม.
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
13,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
24
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
70
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
13,000
RPM สูงสุด
ลูกฟูก
โครงสร้าง
24
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.3
ความหนาของสาย