ใกล้กันทั่วโลก

ชื่อ เมือง/ประเทศ วันที่ อาคาร/บูธ
MetalMadrid 2019 Madrid (ES) 2019-11-27 - 2019-11-28 5H25
International WorkBoat Show New Orleans, LA (USA) 2019-12-04 - 2019-12-06